Støtter reiseliv, omsorg og fiske

Svartisen Satser videre på Svartisen. Foto: Connie Slettan Olsen.

Gir omstillingsstøtte til fiskeri, omsorg og utvikling av reiseliv.

Omstillingsstyret har innvilget Svartisen AS et tilskudd på 500.000 kroner til å styrke Svartisen som et helhetlig reiselivsprodukt. Målet med prosjektet er å gjøre Svartisen til et bærekraftig helårs turistmål med aktiviteter og opplevelser av høy kvalitet. Prosjektet skal gå over to år og har følgende satsingsoppgaver:

  • tilrettelegging for reiselivsnæringen ved Svartisen
  • utvikling av salg og markedsføring
  • utvikling av infrastruktur
  • tilrettelegging for sesongutvikling
  • utvikling av vertskapsfunksjoner og andre oppgaver innen besøksforvaltning
  • deltakelse i gjennomføring og oppfølging av tiltak fra Hovedprosjekt Svartisen

I møtet 6. september innvilget styret i tillegg følgende tilskudd og lån:

  • 106.000 kroner i tilskudd til Gode Øyeblikk til arbeidet med å innhente egenkapital og å omgjøre selskapet fra enkelpersonforetak til aksjeselskap.
  • 750.000 kroner i lån til Mikkelborg Havfiske, Neverdal, til kjøp av fiskebåt med torskekvote.
  • 400.000 kroner i lån til Morten Johan Røshagen, Reipå, og Roy Kristensen, Ørnes, til kjøp av fiskebåt med torskekvote.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00