Handlingsprogram med økonomiplan

Handlingsprogram med økonomiplan skal fastlegge mål og tiltak og være økonomiplan for de nærmeste fire årene.

Plandokumentet skal realisere mål og strategier i kommuneplanen, realisere tiltak i vedtatte delplaner, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk.

Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Handlingsprogram med økonomiplan skal rulleres en gang i året.

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016

 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00