Folkehøring

Ta telefonen og si din mening om Meløys framtid.

TelefonI perioden 4. - 17. april oppfordrer vi til å ta telefonen hvis du får oppringning fra telefonnummer:
                                                                              73 10 21 00

Meløy kommune har engasjert Opinion AS til å foreta en spørreundersøkelse blant 500 av kommunens innbyggere fra 16 år og eldre. Målet med undersøkelsen er å få innspill og kunnskap om hva meløyfjerdingene er opptatt av og deres ønske om retningsvalg i kommunereformen.

Spørreundersøkelsen består av 7 spørsmål. I tillegg kommer spørsmål om bakgrunnsinformasjon som alder, kjønn og utdanning.

Meløy kommune er opptatt av bred innbyggerinvolvering om kommunereformen og inviterer til både folkemøter og folkehøring. Innspill fra disse skal danne grunnlag for kommunestyrets endelige beslutning 23. juni.

For mer informasjon om kommunereformen i Meløy kommune:

Vi ber deg sette av noen minutter til denne spørreundersøkelsen, hvis du er en av dem som blir oppringt. Slik kan du være med å påvirke Meløy kommunens framtid.

På forhånd takk!