Resultat folkehøring

Resultatet fra folkehøringen i Meløy er klart.

I løpet av to uker i april har 500 innbyggere i Meløy svart på spørsmål fra Opinion AS om kommunereformen. 

Her er hovedfunnene fra folkehøringen:

  • 86 prosent føler enten svært stor eller ganske stor tilknytning til Meløy kommune.
  • Innbyggerne gir ikke et entydig signal på om Meløy kommune bør fortsette alene eller slå seg sammen med andre kommuner (42 prosent er for, 42 prosent er mot, 16 prosent vet ikke)
  • 67 prosent er enten svært negative eller ganske negative til en sammenslåing med flere kommuner der Bodø inngår.

Resultatene fra folkehøringen vil bli lagt fram for kommunestyret som referatsak 28. april. Kommunestyret skal gjøre sitt vedtak om kommunereformen i møte 23. juni 2016. 

Les mer: