Folkemøter

Hvor skal grensen gå? Fv ordfører Sigurd Stormo, rådmann Hege Sørlie og tidligere ordfører Per Swensen. Hvor skal grensen gå? Fv ordfører Sigurd Stormo, rådmann Hege Sørlie og tidligere ordfører Per Swensen.

Bør Meløy slås sammen med andre? Kom og si hva du mener.

Meløy kommune inviterer til folkemøter for å informere om kommunereformens muligheter og utfordringer. Som kjent har regjeringen bedt kommunene om å utrede mulighetene for kommunesammenslåing, og kommunestyrene skal innen juli 2016 beslutte sammenslåing med andre kommuner eller å bestå som før.

Meløy kommune inviterer til bred innbyggerinvolvering gjennom folkemøter og folkehøring. Dette skal danne grunnlag for kommunestyrets endelige beslutning i møte 23. juni.

Folkemøtene avholdes:

  • Halsa samfunnshus 30. mars kl. 18.00
  • Meløy rådhus, kommunestyresalen, 31. mars kl. 18.00
  • Åg samfunnshus 18. april kl. 18.00

Møtet på rådhuset vil også bli overført på Web-TV slik at de som ikke får anledning til å våre til stede på folkemøtene, kan følge det via pc eller mobile enheter. Møtet kan også ses i opptak.

I etterkant og i løpet av april vil Opinion AS gjennomføre en innbyggerundersøkelse på vegne av Meløy kommune. Undersøkelsen vil foregå pr telefon og ca. 500 innbyggere vil bli oppringt og bedt om å svare på 7 spørsmål. Hvem som blir oppringt skjer ved tilfeldig utvalg på postnummer blant innbyggere over 16 år.

Meløy kommune oppfordrer innbyggerne til å delta både på folkemøtene og svare på folkehøringen.

For mer info:

Velkommen til en viktig debatt om Meløy kommunes framtid.