Forskning

Hvordan gikk det?

Hvordan har folketallet og bosettingen utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen, hvordan var prosessene og hvordan gikk det med dem?

Det er forsket mye på konsekvensene av kommunesammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet en rekke relevante forskningsrapporter. Her kan du fordype deg i tema.

God lesing!