Møte med Gildeskål og Bodø, april 2015

Formannskapene i Meløy og Gildeskål diskuterer kommunereformen. Formannskapene i Meløy og Gildeskål diskuterer kommunereformen. Foto: Connie Slettan Olsen.

27. april 2015 gjennomførte Meløy formannskap møter med Gildeskål og Bodø kommuner.

Tema på begge møtene var kommunereformen og avklare om det er aktuelt å gå videre med ulike alternativer for sammenslåing til en ny kommune.

På Inndyr møttes formannskapene i Meløy og Gildeskål. Her ble felles utfordringer og muligheter ved en eventuell sammenslåing av nabokommunene diskutert. De to kommunene har mye felles; de er store innenfor kraft, fiskeri og havbruk, og står overfor de samme utfordringene hva gjelder rekruttering og befolkningsutvikling. Geografiske avstander var også tema. Det samme var mulighetene som ligger i et tettere samarbeid om enkelte tjenester, uavhengig av om grensene justeres. Nytt møte mellom kommunen kan bli aktuelt til høsten hvis utredningen fra BDO tilsier det.

Kommunereformen, møte med BodøEtter møtet i Gildeskål dro formannskapet til Bodø. Bodø kommune hadde invitert Meløy for å diskutere samme tema, men med en annen vinkling; nemlig å se på muligheten for å gå sammen og skape en ny storkommune i Salten. Fra Bodø møtte ordfører, varaordfører, rådmann og rådgiver for kommunereformen. Utfordringer som her ble diskutert var blant annet demokrati, geografiske avstander, ulik arbeidsgiveravgift i kommunene, kraftinntekter og næringsutvikling. Bodø kommune vil invitere til et fellesmøte i juni med alle kommunene som har vært invitert til å vurdere å gå inn i en storkommune i Salten. Her vil Meløy delta.