Møte med Rødøy kommune, april 2015

Ordførerne Per Swensen og Olav Terje Hoff var godt fornøyd etter møtet. Ordførerne Per Swensen og Olav Terje Hoff var godt fornøyd etter møtet. Foto: Connie Slettan Olsen.

Mandag 13. april 2015 hadde Meløy og Rødøy kommuner første møte for å se på mulighetene for en framtidig ny kommunestruktur.

I 1884 ble Rødøy kommune delt i fire og Meløy ble egen kommune. 131 år etter møtes de to nabokommunene, representert ved formannskapene, for å se på mulighetene for et tettere samarbeid. Det skjedde i Meløy rådhus 13. april 2015.

Rødøy kommunestyre har vedtatt å utrede tre alternativ: sammenslåing med Meløy ogMøte mellom Rødøy og Meløy kommuner nordover, sammenslåing med Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy og Træna (alternativ Nord-Helgeland), samt å bestå som egen kommune.
Meløy kommunestyre har på sin side vedtatt å delta i en større utredning sammen med øvrige Salten-kommuner i regi av Salten regionråd. I tillegg skal det avholdes sonderingsmøter med Bodø, Gildeskål, Rødøy og Rana kommuner. Sistnevnte er ikke lenger et alternativ.

Det første møtet i denne prosessen var med Rødøy. I møtet orienterte begge kommunene om de alternativene de jobber med og utfordringer i forhold til de ulike alternativene. Begge kommuner har mange felles utfordringer. Befolkningstallet går ned, det blir flere eldre og færre unge, og begge mangler nødvendig fagkompetanse på flere områder. Både Rødøy og Meløy ligger forholdsvis langt fra bysentrene Bodø og Rana. Geografi, avstander og kommunikasjoner var derfor et av hovedtemaene under møtet.

Andre tema som ble berørt var ny trasé Storvik - Reppen, kommunenavn, kraftinntekter, bo- og arbeidsregion, demokrati, frykten for sentralisering av tjenester, grensejustering kontra sammenslåing, og næringsutvikling.

Det ble ikke konkludert i møtet, men formannskapene er enige om at kommunene skal møtes igjen for videre dialog hvis utredningene tilsier at det kan være hensiktsmessig. Det skal i tilfelle være de nye formannskapene etter valget som skal gjenoppta samtalene. De store utredningene begge kommunene jobber med skal være ferdige i juni og behandles til høsten. 

De endelige alternativene for hva Meløy velger å gå for, vil mest sannsynlig ikke være klare før ved årsskiftet 2015/2016. Etter dette vil det gjøres en rekke tiltak for å involvere innbyggerne. Det vil bli avholdt folkemøter, og kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal avholdes folkeavstemning i forkant av kommunestyrets vedtak senest juni 2016.