Møte med nabokommunene, januar 2016

Ordfører Olav Terje Hoff, ordfører Sigurd Stormo og ordfører Petter Jørgen Pedersen. Ordfører Olav Terje Hoff, ordfører Sigurd Stormo og ordfører Petter Jørgen Pedersen.

Drøftet kommunesammenslåing med Rødøy og Gildeskål.

Meløy kommune inviterte formannskapene i Rødøy og Gildeskål kommuner til et felles drøftingsmøte 26. januar hvor tema var kommunestruktur/kommunesammenslåing og mulig samarbeid om næringsutvikling.

Gildeskål og Rødøy kommuner er i dialog med kommuner i Ytre Salten (Ytre Salten-alternativet) om en intensjonsavtale. Gildeskål og Rødøy utreder samtidig muligheten for å stå alene. Det er derfor ikke grunnlag for å jobbe videre mot en sammenslåing mellom disse tre nabokommunene. Hvis Meløy skal jobbe med et alternativ til å stå alene, må det skje gjennom Ytre Salten-alternativet. Dette vil kommunestyret bli orientert om i møte 11. februar.

Uavhengig av kommunereformen er kommunene enige om å se nærmere på et tettere samarbeid om næringsutvikling og næringsetablering.