Naboprat med Rødøy, november 2016

Møte Rødøy rådhus ble avholdt 28. november 2016

Til stede: Olav Terje Hoff, Sigurd Stormo, Frank Kristiansen Heimdal, Lisbeth Selstad Amundsen, Tone Hammersmark Olsen og Per Frøskeland.  

Sak 1. Samferdsel
Rødøy og Meløy ber om et felles møte med NFK råd for samferdsel  i Bodø. Tema materiell og åpningstid for sambandet Forøy Åg. Begge kommuner tar også dette inn i sine tilbakemeldinger på samferdselskart Nordland. 

Sak 2. Kryssing av Holandsfjorden
Det er interesse for å samarbeide om forskuttering av en reguleringsplan. Kostnader så langt fordeles. Dette jobbes videre med administrativt i Rødøy og Meløy. 

Sak 3. Næringssamarbeid
Når Meløy har bestemt seg for organisering etter omstillingen, er Rødøy interessert å se på muligheten for samarbeid. 

Sak 4. Samarbeid tjenester
Det ble diskutert hvilke tjenesteområder kommunene kunne samarbeide om i fremtiden. Helse og omsorg, PPT og barnevern ble tatt opp som interessante områder å se på. 

Sak 5. Kommunestruktur
Positiv enighet i møtet om å se på muligheten for å slå Meløy og Rødøy sammen til en ny kommune. Mulige forhandlinger må avklares med kommunestyrene i begge kommunene og fylkesmann. Orientering i KST i begge kommuner før jul.