Julaften i fellesskap

Velkommen til "Jul i fellesskap" på julaften.

Påmelding innen 20. desember til Meløy Frivilligsentral, telefon: 75 75 11 75 / 990 17 601.


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00