Mange innspill

Mange innspill til høring om bredbåndsutbygging.

Meløy kommune takker så mye for alle innspillene vi har fått i forbindelse med høring på bredbåndsutbygging i Meløy.

Det har vært et stort engasjement fra innbyggere og grendelag som vi setter stor pris på. Alle innspillene er nøye vurdert i forbindelse med utarbeidelse av den endelige søknaden til fylkeskommunen.

Vi har dessverre ikke anledning til å gi tilbakemelding til dere enkeltvis, men vil arbeide inn innspillene så langt det lar seg gjøre i søknaden. 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00