Opphevning nattestegning

Reipå vannbasseng er blitt fullt og vi kan oppheve nattestenging.

Det er summen av nattestenging og snøsmelting som denne gangen har bidratt til å fylle opp bassenget. Vi trenger en god del regn fremover for at grunnvannsbrønnene skal fylles opp igjen, men slik det nå ser ut kan vi avvikle nattestengingen. Blir det aktuelt å gjøre tiltak fremover vil dette bli varslet på forhånd.
Takk for tålmodigheten til innbyggerne som har vært berørt. 


Kontaktinformasjon

Navn
Connie Slettan Olsen
Stilling
Kommunikasjons-rådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00