Trafikksikkerhet

skilt

Det er utarbeidet forslag til reisepolicy for lag og foreninger.

Kommunestyret vedtok i sak 53/16 Trafikksikkerhetsplan for Meløy 2016-2019.
I punkt "9.1 Meløy som trafikksikker kommune" heter det: Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implementere reisepolicy i egen virksomhet knyttet opp mot kommunens kulturstøtteordning.

Trygg og god opplevelse
som sikker for alle medlemmene. Vi har derfor utformet Reisepolicy for frivillige lag og foreninger som skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Reisepolicyen skal bidra til at turen skal være en trygg og god opplevelse både for deltakerne og lederne. Den skal skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i organisasjonens varetekt og gi trygghet til lederne om hva som forventes av dem.

Utgangspunkt for egen policy
Vi har foreløpig ikke knyttet reisepolicyen opp mot vår kulturstøtteordning, men vi oppfordrer alle lag og foreninger til å ha en reisepolicy.  Vårt forslag kan gjerne benyttes eller brukes som et utgangspunkt for utarbeidelse av egen.