Utsetter Meløylegen

Utsetter ny lokalisering av legetjenesten i Meløy.

Kommunestyret vedtok i møte 12. oktober å utsette saken om Meløylegen, hvor rådmannen foreslo ny lokalisering av legetjenesten i Meløy.

Et enstemmig kommunestyre vedtok følgende:

  1. Kommunestyret viser til presentasjon av prosjekt Meløylegen, med utgangspunkt i mål om økt kvalitet i legetjenesten.
  2. Saken utsettes slik at rådmannen gis mulighet til å utrede innspill og muligheten for lokalisering i nytt sykehjem.

Her kan du se:


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00