Kulturmidler

Generelt

Beskrivelse

RETNINGSLINJER
TILDELING AV KULTURMIDLER MELØY KOMMUNE
 
Vedtatt av Hovedutvalg for kultur sak 0018/02, sist revidert av Driftsutvalget i sak 8/15 den 17. mars 2015.

Retningslinjene skal legges til grunn ved tildelingen av kulturmidler til lag og foreninger i Meløy.
1. Foreninger som ikke er tilhørende i Meløy vil ikke kunne motta kulturmidler.

2. Fordelingsnøkkel vil måtte justeres i henhold til avsatte midler på budsjettet.Ved tildeling prioriteres aktivitet for barn og ungdom.

3. Årsmelding og regnskap for foregående år legges til grunn for tildelingen. Detforutsettes at laget/foreningen fortsatt er i drift i tildelingsåret.Det tildeles ikke midler basert på kommende aktivitet.

4. Kulturmidler til barn og ungdom tildeles av Meløy Ungdomsråd

5. Kulturmidlene skal fortrinnsvis utbetales i løpet av 1. halvår, med søknadsfrist15.mars hvert år.

6. Retningslinjene revideres hvert 2. år.

Forventet saksbehandlingstid vil være ca. 1,5 til 2 måneder. 

Målgruppe

Vilkår

Pris


Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Samarbeidspartnere


Lover og retningslinjer

Lover


Søkeord


Relaterte enheter