Musikk- og kulturskole

Generelt

Beskrivelse

Musikk- og kulturskolen er et kurstilbud til barn og ungdom innenfor musikk, dans, teater, billedkunst, skrivekunst, kulturminnevern og husflid. Opplæringen skjer utenom skoletid.

Musikk- og kulturskolen er eid og drevet av kommunen som bestemmer innhold og omfang av tilbudet.

Tilbudet kan være kortere, tidsavgrensede kurs eller opplæring som går over flere år.

Målgruppe

  • Barn i barnehage
  • Elever i grunnskole og videregående skole

Vilkår

Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Pris

Prisen fastsettes av kommunen. I tillegg kommer eventuell leie av instrumenter og annet undervisningsmateriell.

Her finner du prisene på tilbud hos Meløy kulturskole.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Du søker direkte til musikk- og kulturskolen. Hovedopptaket skjer én gang i året, men du kan også søke om kursplass gjennom hele året. På grunn av stor pågang, kan du oppleve å bli satt på venteliste. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil musikk- og kulturskolen ta kontakt med deg.

Du beholder plassen til du sier opp skriftlig. Kommunen kan ha egne frister for oppsigelse. Kortere kurs er avsluttende, og du må søke på nytt hvis du ønsker å delta på annen opplæring.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 2 uker.

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Prisen for ordinær elevplass fastsettes av kommunen. I tillegg kommer leie av instrumenter og eventuelt annet undervisningsmateriell.

Samarbeidspartnere

 Norsk kulturskoleråd


Lover og retningslinjer

Lover

Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)


Søkeord

Kultur, musikk, skole, kulturskole, musikkskole, fritid, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama


Relaterte enheter

Relaterte skjema