Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten - IRIS - har ansvaret for renovasjonen i Meløy Kommune.

Målgruppe

Husholdninger i kommunen.

Eiere og leiere av bolig og bygning

Pris

Renovasjonsgebyret fastsettes i kommunestyret.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Miljøselskapet IRIS Salten IKS har ansvar for å behandle alt avfall på vegne av Meløy Kommune.

IRIS har etablert Meløy miljøtorg på Reipå der du kan levere større mengder avfall. Her er det også sortering av forskjellig typer avfall.
Åpningstider Reipå miljøtorg.


Lover og retningslinjer

Lover

Forurensningsloven § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. )

Forurensningsloven § 34 (Avfallsgebyr)

Avfallsforskriften kap. 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall)


Søkeord

renovasjon, avfallsbeholder, avfallsplan, gjenvinning, kildesortering, miljøsanering, resirkulering, retursystem, søppeltømming spesialavfall, søppel


Relaterte enheter