Kloakk- / Avløpsanlegg - Kommunale

Generelt

Beskrivelse

Søknad om tilknytting til kommunal kloakk sendes:
Meløy kommune
Plan- og kommunalteknikk
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Målgruppe

Eiere av henholdsvis boliger, institusjoner og næringsbygg.

Vilkår

Tilknytningsavgift for kloakk skal betales:

 • når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal avløpsledning
 • ved nybygg som tilknyttes kommunal avløpsledning
 • ved utvidelse av eksisterende bygg som medfører bruksendring eller at samlet areal overstiger grense for minsteavgift
 • Tilknytningsavgift betales i henhold til regulativ vedtatt av Kommunestyret.
 • Tilknytningsavgiften skal være betalt før tilknytning kan skje.
 • Tilknyttingsavgiften fastsettees i forhold til bebyggelsens areal. For nybygg må minimum minsteavgift betales.
  Minsteavgift beregnes etter 150 m2 for boliger og 100 m2 for andre bygg.

Abonnementsavgift

Som abonnent ved kommunalt avløpsanlegg betales abonnementsavgift i henhold til regulativ vedtatt av Kommunestyret.

 1. Plikten til å betale vann- og kloakkavgifter gjelder:
  - Fast eiendom som skal tilknyttes eller som er tilknyttet kommunal   vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
  - Ubebygd eiendom som planutvalget har vedtatt å avkreve vann- eller kloakkavgift
 2. Eier står ansvarlig for avgiftene. For festet eiendom står festeren ansvarlig, unntatt for tilknyttingsavgift der gjenværende festetid er mindre enn 30 år.

Årsavgift kommunalt avløpsanlegg

 • Årsgebyr består av to gebyr, fast (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr)
 • Arsavgiften for fast del betales som en fast sats pr. eiendom.
  Kombinasjonsbygg og næringseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet.
 • Årsavgiften for variabel del skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk.
  Eiendm som har godkjent vannmåler skal betale forbruksbgebyr i henhold til målt vannforbruk og gjeldende pris pr. m3.
  Eiendom som ikke betaler etter målt vannforbruk, betaler etter stipulert forbruk. Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens bruksareal (BRA) i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum som fremgår av gebyrregulativet.
 • Abonnenten eller kommunen kan kreve at forbruksgebyret skal betales etter målt forbruk.

Avgifter / Gebyrer fastlegges av Kommunestyret ved årlig behandling av budsjett, og inngår i:
Kloakkavgift/avløp

Pris


Om søknadsprosessen

Veiledning

Tilknytting til vann- og kloakk-/avløpsanlegg skal normalt avklares i forbindelse med at en eiendom etableres ved fradeling eller ved regulering av et område.
Ved nybygg kommer krav om tilknyttingsavgift i forbindelse med behandling av byggesaka.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: 3 uker.

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

Følgende steder har kommunalt avløpsanlegg:

 • Deler av 8146 Reipå¨
 • Deler av 8149 Neverdal
 • Deler av 8150 Ørnes
 • Deler av 8157 Meløy
 • Deler av 8158 Bolga
 • Deler av 8159 Støtt
 • 8160 Glomfjord
 • Deler av 8170 Engavågen
 • Deler av 8178 Halsa

SamarbeidspartnereSøkeord


Relaterte enheter