Slamtømming / Tømming av septiktanker

Generelt

Beskrivelse

Tømming av septiktanker som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.

Målgruppe

Eier av bygning med privat av avløpsanlegg.

Vilkår

Slamtømming mot gebyr

Det er fra 01.01.1995 innført kommunal tømming av mindre renseinretninger såsom septiktanker/slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele Meløy Kommune, både i og utenfor tettbygd strøk.
Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

  1. Tømming av septiktanker der en ikke er knyttet til kommunal avløpsledning foretas av Meløy Kommune etter at særskilt gebyr er krevd inn.
  2. Generelt legges det opp til at alle tanker tømmes en gang hvert annet år.
    For fritidsbebyggelse skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år.
  3. Eier kan søke om tømming en gang pr. år. Driftssjefen - eller den han bemyndiger - bestemmer om tømming en gang pr. år er påkrevd, eller om slik tømming skal beregnes som ekstraordinær tømming. For ekstraordinær tømming kreves inn ekstra gebyr.


Avgifter / Gebyrer fastlegges av Kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen og inngår i:
Kloakkavgift/avløp.

Se også Forskrift om slamsvskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meløy kommune

Pris


Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 4 uker.

Kontaktinformasjon

Klage


Andre opplysninger

Annen informasjon

NB: Tømming av septiktanker/slamavskillere knyttet til kommunal avløpsledning inngår i kloakkavgiften.

Samarbeidspartnere

Tømming fortas av firmaet:

Myrvang Maskin
tlf. 75 75 59 18 eller 95 78 74 22
mailadresse: robert@myrmas.no


Lover og retningslinjer

Lover


Søkeord


Relaterte enheter