Status byggeprosjekter

Status for Spildra skole og nye omsorgsboliger.

Spildra skole
Fremdriftsplanen for Spildra skole er justert og entreprenøren Bolt Consruction AS er gitt ett tillegg i byggetid på fem uker. Årsaken til dette er forsinket rammetillatelse og utvidelse av de tekniske rom i skolebygningen. Pr. dato pågår det grunn- og betongarbeider i forbindelse med fundamentene til de nye fløyene mot sør og nord. 

Ny dato for sluttføring og endelig ferdigstillelse er 8. februar 2019.

Mosvoldveien omsorgsboliger
Bygging av omsorgsboligene i Mosvoldalen går som planlagt, og i disse dager vil takåsene komme på plass. Tømmerarbeidene blir utført av Halsa Bygg AS, som en underleveranse til totalentreprenøren HENT AS.

Omsorgsboligene vil stå klar til overlevering Meløy kommune 1. juni 2018.


Kontaktinformasjon

Navn
Kjell-Gunnar Isaksen
Stilling
Daglig leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 ØRNES
Telefon
75 71 00 00