Demensteamet i Meløy

Terese Torset, Ida Johnsen, Heidi edvindsen og Ingvild Solbakk utgjør demensteamet i Meløy.

Har du behov for bistand fra demensteamet?

Demensteamet i Meløy består av følgende personer:

 • Ingvild Solbakk, sykepleier
 • Heidi Edvindsen, ergoterapeut
 • Ida Johnsen
 • Terese Torset

Demensteamet kan nås på mobil: 481 84 836 hver tirsdag. Utover dette kan teamet kontaktes via Tildelingskontoret, tel: 75 71 00 00.

Dementeamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartleggings og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Initiativ til individuell plan
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Her kan du laste ned og skrive ut henvisningsskjema.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30