Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter.

Arbeidet er hjemlet i den nye Folkehelseloven.
To viktige forskrifter er:

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Meløy kommune har delegert arbeidet med tilsyn, saksbehandling og vedtak til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30