Samhandingsavvik mellom sykehus og kommune

Denne informasjonen gjelder for sykehus-ansatte.

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene mellom Nordlandssykehuset og Meløy kommune, skal meldes på eget skjema.

Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Uønskede samhandlingshendelser
Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenestebeskrivelsene, skal meldes skriftlig og sendes til Meløy kommune, v/kommunalsjef helse og omsorg

  • E-postadresse: postmottak@meloy.kommune.no 

Kommunens postmottak videresender henvendelsen til aktuelle tjenestedsted.

Deretter behandles meldingen av lederen ved det aktuelle tjenestestedet. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder klartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. 

Hva skal meldes?
Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeids- og tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. Avviket må ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres. Her benyttes sykehusets NPR nr.

Det kan også meldes om forslag til forbedringer.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30