Termik Meløy

Termik gir tilbud om avlastning og støtte til alvorlig syke og deres pårørende.

Prosjektet Termik Meløy har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke og deres pårørende i Meløy kommune. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og dennes familie best mulig livskvalitet.

Termik Meløy tilbyr omsorg, praktisk hjelp, avlastning og støtte til alvorlig syke mennesker og deres pårørende. Dette kan være kreftsyke, demente, eller andre alvorlig syke.

Tilbudet kommer i tillegg til offentlige omsorgstilbud, og koordineres av Meløy Frivilligsentral i tett samarbeid med omsorgsseksjonen i Meløy.

Trenger du en slik type hjelp, eller kjenner du noen som gjør? Da kan du kontakte Meløy Frivilligsentral på telefon: 75 75 11 78.

Navnet Termik står for terminal omsorg i kommunen, men også for varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan pasient og pårørende hvile seg når de får avlastning og omsorg fra en frivillig.


Eksterne lenker