Diabetessykepleier

Stillingen som diabetessykepleier i Meløy kommune er per tiden ikke besatt. Veiledning om sykdom og behandling, samt rutinekontroller, ivaretas av fastlege.

Oppgavene til diabetessykepleier er følgende:

  • rutinekontroller
  • veilede om sykdom og behandling
  • koordinator mellom sykehus, fastlege og pasient
  • være en samtalepartner og gi støtte til pasient og dennes familie
  • være en ressurs overfor øvrig helsepersonell
  • informasjonsarbeid
  • hjemmebesøk
  • rådgivning i forhold til forebygging av diabetes
  • insulinoppstart
  • samarbeid med Meløy frisklivsentral og folkehelserådgiver

Viktige samarbeidspartnere:

Nyttige lenker: