Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral

er et kommunalt kompetansesenter innen forebyggende helsetjenester. Vi jobber hovedsakelig med levevaneområdene:

 FYSISK AKTIVITET/ HELSETRENING

KOSTHOLD/ERNÆRING 

RØYKESLUTT.

 

Vår målgruppe:

Mennesker i Meløy som har forhøyet risiko for å utvikle levevanerelatert sykdom.

Mennesker i Meløy som har fått sykdom eller helseplager som kan påvirkes gjennom endring i levevaner.  

Alle som har nytte av et levevaneorientert helsetilbud for å forebygge, vedlikeholde eller forbedre sin helse.

 

Hvorfor levevaneorientert helsetilbud?

Fysisk inaktivitet er en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle aldersgrupper.

 
Fysisk aktivitet og et sunt kosthold har dokumentert effekt både som forebygging og behandling av en rekke sykdommer/plager - for eksempel: muskel og skjelettplager, hjerte/karsykdommer, høyt blodtrykk, lungelidelser, diabetes 2, overvekt, psykiske lidelser og flere kreftformer. Forbedret utholdenhet/kondisjon har også god effekt på smerteopplevelse ved kroniske smerter. 

  
Fysisk aktivitet er en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi, øker toleranse for stress, og bedrer forholdet til egen kropp.

 

Visste du at:

Mange beveger seg så lite at de blir syke av det?

Stadig flere har stillesittende jobber, bruker bil selv på korte avstander og tilbringer stadig mer tid foran TV og dataskjermer?

En halvtime fysisk aktivitet om dagen kan være nok til å gi betydelig helsegevinst?

Bare små endringer i kostholdet , kan gi stor helsegevinst dersom man holder ut med endringene over tid?

Meløy frisklivssentral kan hjelpe deg i gang med endringer som på sikt kan gi deg mer overskudd, trivsel og god helse - kom i gang i dag!


Kontaktinformasjon

Navn
Berit Braseth
Stilling
Fysioterapeut Meløy frisklivssentral
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

DagKlokkeslett
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Virksomhetens tjenester