Trening på resept

Fysisk aktivitet og trening - medisin som virker!

Har du kroniske muskel/skjelettplager, diabetes 2 eller overvekt? Sliter du på andre måter med å komme deg igang med trening på egenhånd og tror at helsa di ville blitt bedre om du ble mer aktiv? Har legen din anbefalt deg å begynne å trene, men du er ikke helt sikker på hvordan?

Da kan Trening på resept være noe for deg! Trening på resept er et helsetilbud til alle innbyggere i Meløy som av en eller annen grunn bør komme seg i gang med fysisk aktivitet/trening for å forbedre sin helse.

Du kan bli henvist til Trening på resept av din fastlege eller av annet helsepersonell som kjenner deg og din helse. Neste gang du er hos legen ( eller fysioterapeuten, diabetessykepleieren, psykisk helsetjeneste, bedriftshelsetjenesten eller andre) - ta dette temaet opp med han/henne og be om å få utskrevet en Frisklivsresept.

Frisklivsresepten kan du enten selv ta med deg til Meløy Frisklivssentral eller legen sender den til oss. Du blir så innkalt til helsesamtale. Helsesamtale er en samtale mellom deg og helsepersonell ved frisklivssentralen hvor temaene er din helse, dine mål for treninga, motivasjon osv. Du vil også få grundig informasjon om hvordan trening på resept foregår i praksis. En reseptperiode varer i 12 uker med trening 2 ganger pr uke og koster kr 300,-.

Hvorfor trening på resept?
Fysisk inaktivitet er en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle aldersgrupper. Samfunnet vårt har blitt tilrettelagt for inaktivitet, og man må være bevisst for å få tilstrekkelig daglig fysisk aktivitet. En økning av den fysiske aktiviteten er ett av de tiltak som vil ha størst positiv effekt på folkehelsen.
Fysisk aktivitet har dokumentert effekt både som forebygging og behandling av en rekke sykdommer/plager - for eksempel: muskel og skjelettplager, hjerte/karsykdommer, høyt blodtrykk, lungelidelser, diabetes 2, overvekt, psykiske lidelser og flere kreftformer. Forbedret utholdenhet/kondisjon har også god effekt på smerteopplevelse ved kroniske smerter.   
Fysisk aktivitet er en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi, øker toleranse for stress, og bedrer forholdet til egen kropp.

 Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe:

Epost: berit.braseth@meloy.kommune.no

Telefon: 75710796


Kontaktinformasjon

Navn
Berit Braseth
Stilling
Fysioterapeut Meløy frisklivssentral
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

DagKlokkeslett
Mandag - fredag 08.00 - 15.30