Helsefremmende barnehager

Fjøshaugen barnehage på tur, foto: Connie Slettan Olsen. Fjøshaugen barnehage på tur, foto: Connie Slettan Olsen.

Alle barnehagene i Meløy er med i folkehelsesatsingen KRAFT.

Alle barnehagene i Meløy satser på helsefremmende arbeid og jobber etter gitte kriterer fra Nordland fylkeskommune og samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid. Siden 2010 har alle barnehagene vært med på folkehelsesatsingen KRAFT.

Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. 

Anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager:

  1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen
  2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
  3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag
  4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges
  5. Barnehagen er tobakksfri
  6. Barnehagen har fokus på god hygiene
  7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
  8. Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov
  9. Barns medvirkning vektlegges
  10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid

Det er også et krav at barnehagen må ha driftsgodkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Når barnehagen er godkjent som helsefremmende barnehage etter gitte krav, blir det markering og montert skilt på veggen.

Skilt helsefremmende barnehage

Reipå barnehage er godkjent som helsefremmende barnehage og fikk besøk av Nordland fylkeskommune og fylkesråden under markeringen den 15. mars 2017.

Under hver barnehage, vil du kunne lese barnehagenes satsningsområder og planer for arbeidet.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30