Folkehelsa i Meløy

Hvilestund i Reipå barnehage Hvilestund i Reipå barnehage, foto: Connie Slettan Olsen.

Rapporten Folkehelsa i Meløy.

Meløy kommune har utarbeidet en rapport over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dokumentet gir oss en samlet fremstilling av folkehelseutfordringer og ressurser og skal være grunnlag for arbeidet med planer, strategier og tiltak i kommunen.

Prosjektgruppa har bestått av:

  • Kjell Holdal, samfunnsplanlegger
  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
  • Sonja Edvardsen, ledende helsesøster
  • Ann Karin Doyle Lillehaug, leder NAV

Her finner du:


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30