Folkehelseprofil 2017

Sentrumstog med ordføreren, foto: Connie Slett Sentrumstog med ordføreren, foto: Conie Slettan Olsen.

Folkehelseprofil 2017 - her finner du tallene for Meløy.

De nyeste tallene for kommunene ble publisert  av Folkehelseinstituttet 14. februar 2017. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2016. Hvert år velges det ut ulike indikatorer der Meløy sammenlignes med fylket og landet som helhet.

Meløy er bedre enn landet på ett område.

 • Det er færre personer med psykiske symptomer og lidelser ut i fra antall brukere av fastlege og legevakt.

Meløy befinner seg omtrent på samme nivå som landet på de fleste områder.

 • Befolkningsvekst
 • Personer over 45 år som bor alene
 • Andel personer 30-39 år som har videregående skole eller høyere utdanning
 • Andel barn og unge som bor i husholdninger med lav inntekt
 • Inntektsulikhet - forskjellen i inntekt i en befolkning
 • Andel personer i alderen 18-44 år med varig uførepensjon
 • Andel personer tilknyttet godkjenningspliktige vannverk
 • Andel skader behandlet i sykehus
 • Andel som er på laveste nivå i lesing og regning (5. klasse)
 • Frafall av elever i videregående skole
 • Andel ungdommer som er lite fysisk aktiv
 • Andel ungdommer som har drukket seg beruset siste året
 • Forventet levealder for kvinner og menn
 • Andel personer i alderen 15-29 år som oppsøker lege grunnet psykiske symptomer og lidelser
 • Andel personer med hjerte- og karsykdom behandlet på sykehus
 • Andel personer med diabetes type 2 ut i fra legemiddelbruk
 • Antall nye tilfeller av lungekreft
 • Andel 9-åringer vaksinert mot meslinger

Meløy ligger dårligere an enn landet på en del områder.

 • I år 2025 vil Meløy ha en større andel personer over 80 år
 • Høyere andel barn som har enslig forsørgere
 • Lavere andel tilfredsstillende prøveresultater og stabil drikkevannsleveranse
 • Lavere andel ungdommer (13-16 år) som er fornøyd med sitt lokalmiljø
 • Lavere andel ungdommer (13-16 år) som er med i fritidsorganisasjoner 
 • Lavere andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de har en fortrolig venn 
 • Lavere andel 10.-klassinger som oppgir at de trives på skolen
 • Høyere andel 17-åringer som er overvektige
 • Høyere andel kvinner som oppgir at de røyker
 • Lavere andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de er fornøyd med helsa 
 • Høyere andel personer som oppsøker lege grunnet plager eller lidelser fra muskel- og skjelett
 • Høyere andel brukere av antibiotika

Meløy er her sammenlignet med landet som helhet. For en del indikatorer, der Meløy er på nivå med landet som helhet, ligger Meløy bedre an enn Nordland fylke. Har du lyst til å lese hele profilen for Meløy, så finner du den her.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30