Folkehelseprofil 2018

Skumringsvandring i Mosvolddalen, foto: Marlene B. Karlsen. Skumringsvandring i Mosvolddalen, foto: Marlene B. Karlsen.

Her finner du tallene for Meløy.

De nyeste tallene for kommunene ble publisert av Folkehelseinstituttet 13. februar 2018. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2017. Hvert år velges det ut ulike indikatorer der Meløy sammenlignes med fylket og landet som helhet.

Meløy er bedre enn landet på ett område:

 • Det er færre barn (0-17 år) som bor trangt. Trangboddhet defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.

Meløy befinner seg omtrent på samme nivå som landet på de fleste områder:

 • personer over 45 år som bor alene
 • andel barn og unge som bor i husholdninger med lav inntekt
 • andel personer i alderen 18-44 år med varig uførepensjon
 • andel skader behandlet i sykehus
 • andel som er på laveste nivå i lesing og regning (5. klasse)
 • frafall av elever i videregående skole
 • andel ungdommer som er lite fysisk aktiv
 • andel ungdommer som har drukket seg beruset siste året
 • forventet levealder for kvinner og menn
 • andel personer i alderen 15-29 år som oppsøker lege grunnet psykiske symptomer og lidelser
 • andel personer med hjerte- og karsykdom innlagt på sykehus
 • andel personer med diabetes type 2 ut i fra legemiddelbruk
 • antall nye tilfeller av lungekreft
 • andel 9-åringer vaksinert mot meslinger

Meløy ligger dårligere an enn landet på en del områder:

 • befolkningsvekst
 • valgdeltakelse i 2017
 • lavere andel personer 30-39 år som har videregående skole eller høyere utdanning
 • høyere andel barn som har enslig forsørgere
 • lavere andel tilfredsstillende prøveresultater og stabil drikkevannsleveranse
 • lavere andel ungdommer (13-16 år) som er fornøyd med sitt lokalmiljø
 • lavere andel ungdommer (13-16 år) som er med i fritidsorganisasjoner 
 • lavere andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de har en fortrolig venn 
 • lavere andel 10.-klassinger som oppgir at de trives på skolen
 • høyere andel 17-åringer som er overvektige
 • høyere andel kvinner som oppgir at de røyker
 • lavere andel ungdommer (13-16 år) som oppgir at de er fornøyd med helsa 
 • høyere andel personer som oppsøker lege grunnet plager eller lidelser fra muskel- og skjelett
 • høyere andel brukere av antibiotika

Indikatorer som ikke er testet for statistisk signifikans:

 • inntektsulikhet - forskjellen i inntekt i en befolkning
  (Meløy 2,5 og Norge 2,8)
 • andel personer tilknyttet godkjenningspliktige vannverk
  (Meløy 95 % og Norge 88 %)
 • liter ren alkohol omsatt per innbygger
  (Meløy 5,5 og Norge 5,0)

Meløy er her sammenlignet med landet som helhet. For en del indikatorer, der Meløy er på nivå med landet som helhet, ligger Meløy bedre an enn Nordland fylke. I Folkehelseprofil 2018 Meløy kan du se alle tallene og lese om sammenhengen mellom alkohol, narkotika og folkehelse.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30