Vandring i Meløy

Ruggesteinen på Bolga, foto: Heidi Norum. Ruggesteinen på Bolga, foto: Heidi Norum.

Det jobbes godt med merking av stier og løyper i Meløy.

Vandring i Meløy er et prosjekt som har som målsetning å merke 40 turløyper i Meløy etter nasjonal standard. Prosjektgruppa består av Espen Maruhn (Meløy Utvikling KF), Hans Haraldsen (plan- og kommunalteknikk, Meløy kommune) og Marlene Blomstereng Karlsen (folkehelserådgiver, Meløy kommune). Prosjektgruppa samarbeider med arbeidsgrupper i grendene i forhold til merking av stier og løyper i Meløy.

Noen stier er godt merket fra før, men på mange vil det være behov for å etablere merking og å sette opp skilt. Vi har hentet inspirasjon fra arbeidet i STImuli-prosjektet i Bodø kommune og prosjektet "På tur i Hamsund rike". Vi inviterer lag, foreninger, skoler, barnehager, bedrifter og eventuelt andre frivillige til å være med i et samarbeid omkring merking av stier i sitt nærområde.

Forutsetninger i prosjektet:

  • Avtale om tilrettelegging og merking av turstier mellom grunneier(-e) og kommune
  • Avtale om drift og vedlikehold mellom lag/forening etc og kommune
  • Tavler, merking og skilting av tre løyper i hver grend
  • Parkeringsplass

Sti- og løypeplan for Meløy er under utvikling. Du finner mer informasjon om dette arbeidet her.

Meløy Utvikling KF har fått tilsagn om kr 40.000,- fra Gjensidigestiftelsen til merking av stier. I tillegg har Meløy fått midler fra Turskilteprosjektet i Nordland. Les mer om merkeprosjekt i Salten, STImuli.

Omstillingsstyret i Meløy kommune har bevilget kr. 300 000,- til prosjektet. I tillegg legges det til rette for sponsing fra næringslivet. 

Logo ViM


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30