Årets folkehelsekommune

Meløy ble kåret til årets folkehelsekommune i Nordland 2014. Foto: Trond-Erlend Willassen.

Hedret av fylkestinget for godt folkehelsearbeid gjennom en årrekke.

Prisen ble delt ut av fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang (Ap) under fylkestinget i dag.

Det var varaordører Greta Solfall og folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen som stolt kunne motta prisen på vegne av kommunen, et bilde av nasjonalfjellet Stetinden og en sjekk på100 000 kroner som skal brukes i det videre arbeidet med å gjøre Meløyfjerdingene ennu sprekere.
 - Vi håper at bildet kan få en framtredende plass hos dere der det kan stå som et symbol og en bauta til påminnelse om det viktige oppdraget dere fortsatt har i folkehelsearbeidet, og som inspirasjon for et fortsatt solid og vedvarende helsefremmende  arbeid, sa fylkesråden.

I sin begrunnelse for å gi prisen til Meløy kommune, sa fylkesråden:

«Meløy kommune kom tidlig inn i samarbeidet med Nordland fylkeskommune om økt satsing på folkehelsearbeid for ca 10 år siden. Helt siden da har kommunen vist forståelse for betydningen og viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid og at det er nødvendig og viktig å bruke ressurser på dette arbeidet. Dette kom blant annet til uttrykk ved at Meløy, selv om kommunen ikke er blant de aller største, straks opprettet full stilling for folkehelsekoordinator/rådgiver og full stilling for frisklivskoordinator. I dag har kommunen også kommunepsykolog og ruskonsulent i full stilling, noe som viser at også arbeidet med psykisk helse har en framtredende plass i kommunens folkehelsearbeid.
Folkehelsearbeidet i Meløy er godt forankret politisk og administrativt.
Meløy har som mål at folkehelsesatsningen skal vises i alle ledd i kommunen, den skal implementeres i enheter/seksjoner og satsninger som gjøres. Et av deres motto er: "Helse i plan og Folkehelsemeldingen skal vises i praksis".
Samfunnsdelen av kommuneplanen gir føringer for hvordan områder som kosthold, røyking og fysisk aktivitet skal ivaretas i kommunens virksomhetsområder.
 For å synliggjøre det helsefremmende arbeidet i folkehelsesatsingen brukes "KRAFT "- begrepet som står for: Kunnskapsheving, Ressurskobling, Aktivitet, Framtidsrettet og Troverdig.
Kommunen gjennomfører sitt folkehelsearbeid gjennom KRAFT-satsingen i samsvar med kommunens egne planer inn områdene
«Kraftfôr» som gjelder ernæring og tannhelse
«Kjernekraft» som gjelder rus og psykiatri og
«Kraftutfoldelse» som gjelder fysisk aktivitet og friluftsliv
Det er utviklet og gjennomføres en rekke gode tiltak innen de forskjellige satsingsområdene. Det er stor aktivitet, og det vil ikke være tid til å omtale alle de enkelte tiltakene her.  
Meløy kommune har også fokus på folkehelserelaterte tiltak inn mot de forskjellige aldersgruppene eller andre definerte målgrupper i befolkningen. Som ett av flere eksempler kan nevnes prosjektet "Frisklivsdosetten" som er en systematisering av arbeidsmetoder for sikre at aktivitet inngår som en naturlig del av individuelle pleie- og tiltaksplaner.
Det samarbeides tett med Meløy frivilligsentral, og det arbeides med koordinering av mer frivillig arbeid blant annet inn mot omsorg, Sommerdagan i Meløy og prosjektet Vandring i Meløy. Det er også etablert YouAct treningsgruppe for ungdommer på Ørnes i regi av Ørnes idrettslag. Folkehelserådgiver er pådriver for at kommunen skal være aktivt med i prosjektet Young Active.
Det har i 2014 blitt mer fokus på viktigheten av barn og unges medvirkning. Det arbeides for å bruke Meløy ungdomsråd aktivt både politisk og når det gjelder etablering og vurdering av tilbud rettet mot barn og unge.
For å synliggjøre og bevisstgjøre satsingen på folkehelse ut mot ansatte, politikere og innbyggerne i Meløy har det vært aktivt samarbeid med media, og kommunen har vært og bevisst og aktiv i markesdføringen av ulike tiltak og arrangement. Dette har ført til en rekke gode mediaoppslag og mye positiv oppmerksomhet rundt folkehelsearbeidet.
Meløy kommune har arbeidet godt med folkehelse i alle ledd, viser stor forståelse for helsefremmende arbeid og synliggjør satsingen også gjennom gode kulturtilbud. Sommerdagan i Meløy har gjennom en rekke år hatt flere gode tilbud for hele familien, men har fra 2014 valgt å vektlegge friluftsaktivitetene i større grad og har nå en profil som en musikk- og aktivitetsfestival med f.eks. isklatring, kajakk, toppturer, vandringer etc. i tillegg til konserter.  
Kommunene er de aller viktigste aktørene i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen er glad for det gode samarbeidet som er etablert med kommunene i fylket om dette viktige arbeidsområdet. Jeg håper også vi kan fortsette det gode samarbeidet med Meløy kommune som verdig prisvinner av folkehelseprisen «Årets folkehelsekommune 2014».


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30