Frisklivsdosetten

Brettspill ved Ørneshaugen bofellesskap. Foto: Connie Slettan Olsen Brettspill ved Ørneshaugen bofellesskap. Foto: Connie Slettan Olsen

En aktiv og meningsfull hverdag

Frisklivsdosetten er et toårig prosjekt som er gjennomført ved Ørnes sykehjem, Vall sykehjem og Ørneshaugen bofellesskap i perioden 2013 til 2015.

Prosjektet er et samarbeid mellom omsorgsseksjonen, ergo- og fysioterapitjenesten, Meløy frisklivssentral og Folkehelsesatsingen KRAFT.

Frisklivsdosetten innføres som en systematisk arbeidsmetode for sikre at aktivitet inngår som en naturlig del av den enkelte beboer sin individuelle pleie- og tiltaksplan.

Metoden går ut på å kartlegge bakgrunnsopplysninger, ressurser, behov, interesser og ønsker hos den enkelte beboer. Opplysningene brukes til å lage individuelle aktivitetsplaner tilpasset den enkelte. Aktiviteter kan utføres individuelt eller i gruppe sammen med andre.

I løpet av prosjektperioden vil personalet i de aktuelle omsorgsinstitusjonene få opplæring i metoden og gradvis innføre bruk av metoden. Prosjektet legger ikke føringer til hvilke type aktiviteter som skal foregå i den enkelte avdeling. Dette er opp til personalet i samarbeid med beboere og deres pårørende. Beboernes interesser og ønsker, men også personalets interesser og kompetanse har betydning for valg av aktiviteter.

Etter endt prosjektperiode er målet at Frisklivsdosetten skal være implementert og videreføres som en del av den daglige driften.

Her kan du lese brosjyren.


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30