KjerneKRAFT

Bilde hjerte, foto: Marlene Blomstereng Karlsen. Bilde hjerte, foto: Marlene Blomstereng Karlsen.

I Meløy ha vi valgt å kalle satsingen på psykisk helse og rus for "kjerneKRAFT"

Som en del av denne satsingen, har vi etablert samhandlingsgruppa KjerneKRAFT.

Hva vil vi?
Vi ønsker å øke kunnskapen om psyisk helse, tobakk og rus. 

Gruppa ønsker å være en ressurs opp i mot barnehagene og skolene i Meløy slik at vi sammen oppnår helsefremmende gevinster og når de gitte kriteriene nedenfor.

Barnehagene

 • skal arbeide systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
 • skal være tobakksfrie
 • skal bidra til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
 • skal ha et godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester
 • skal vektlegge barns medvirkning

Skolene

 • skal arbeide systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
 • skal være tobakks- og rusfrie
 • skal ha en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste
 • skal ha gode rutiner for samarbeid og medvirkning fra elever og foresatte
 • skal gi opplæring i levevaner og ha arbeidsmåter som fremmer helse
 • skal samarbeide med andre instanser ved behov

Medlemmer av gruppa:

Anita Pedersen Kommunepsykolog
Turid Solstrand Familieveileder
Trond Bjærang Ruskonsulent
Sonja Edvardsen Ledende helsesøster
Else Andersen Rådgiver undervisning
Marlene Blomstereng Karlsen FolkehelserådgiverKontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Tjenestebeskrivelser