Helsefremmende skoler

Taubru, Halsa skole, foto: Trond Loge. Taubru, Halsa skole, foto: Trond Loge.

Meløyskolen er med i folkehelsesatsingen KRAFT.

Alle skolene i Meløy satser på helsefremmende arbeid og jobber etter gitte kriterier fra Nordland fylkeskommune og samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid. Siden 2010 har alle skolene vært med på folkehelsesatsingen KRAFT.

Helsefremmende arbeid i skolene skal bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatte. 

Anbefalte kriterier for helsefremmende grunnskoler:

  1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen
  2. Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
  3. Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag
  4. Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges
  5. Skolen er tobakks- og rusfri
  6. Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste
  7. Skolen har gode rutiner for samarbeid med og medvirkning fra elever og foresatte
  8. Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse
  9. Skolen samarbeider med andre instanser
  10. Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid

Det er også et krav at skolen må ha driftsgodkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Når skolen er godkjent som helsefremmende skole, blir det markering og montering av skilt.

Under hver skole, vil du kunne lese mer om skolens arbeid og satsingsområder. 


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30