NAV Velferd

Beliggenhet:

NAV Velferd har kontorer i Gammelveien 9, på Ørnes (over Rema 1000)

Kommunale tjenester i NAV består av sosialtjeneste. I tillegg ligger statlige tjenester slik som arbeidsformidling og trygdetjenester i det nye NAV kontoret. Du finner oversikt over alle statlige tjenester hvis du går inn på nav.no. Her finner du aktuelle skjemaer og opplysninger om blant anna frikort, trygdeytelser, helsetjenester, muligheter for oppfølging i NAV, arbeidsgivertjenester og ledige stillinger. På nav.no kan du i tillegg  levere elektronisk meldekort og registrere deg som arbeidsledig/arbeidssøker.

Arbeidsområder

Sosialtjenesten arbeider i hovedsak etter Lov om sosiale tjenester. Sosialtjenesten kan gi hjelp til personer som er i en vanskelig situasjon. Hjelpen gis i form av råd og veiledning, økonomisk bidrag, nødhjelp, samtaler, støttegrupper, gjeldsrådgivning, tiltaksarbeid og tiltak for personer med rusmiddelproblemer.


Kontaktinformasjon

Navn
Ann Karin D. Lillehaug
Stilling
Leder NAV
Besøksadr.
Gammelveien 9
Postadr.
Postboks 213, 8151 Ørnes
Telefon
55 55 33 33

Åpningstider:

Åpningstider NAV Meløy
Ukedag:Klokkslett:
Mandag, onsdag og fredag: 12.00 - 14.00
Tirsdag og torsdag Stengt

Relaterte skjema