Ørnes sykehjem

Ørnes sykehjem Foto: Trond Skoglund Ørnes sykehjem Foto: Trond Skoglund

Beliggenhet
Ørnes sykehjem ligger idyllisk til på Ørnes, like ved sentrum med butikksenter og kafè.

Ansvarsområde
Sykehjemmet gir tilbud om tjenester til mennesker som trenger medisinsk behandling for kortere eller lengre perioder.

Ørnes sykehjem har 40 sykehjemsplasser fordelt på 3 avdelinger. 

To av avdelingene er forbeholdt opphold for de som trenger heldøgns omsorg og pleie hvor hjemmesykepleie ikke er tilstrekkelig. Den tredje avdelingen er for demens og alderspsykiatri. 

Sykehjemmet kan også gi tilbud om dagopphold. 

Sykehjemmets drift er hjemlet under kommunehelseloven og sosialtjenesteloven.

Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri


Kontaktinformasjon

Navn
Geir Inge Hansen
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Chr. Tidemannsvei. 20, Ørnes
Postadr.
Chr. Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 08 00 / vakttelefon: 916 34 979

Åpningstider:

Ørnes sykehjem har ikke bestemte besøkstider.

Administrasjon omsorg nord har åpningstid mandag - fredag kl 10.00 - 14.00.

Relaterte skjema