Matomsorg

Ørnes sykehjem prioriterer matomsorg høyt. Den jobben sykehjemmet gjør innen matomsorg har også fått nasjonal oppmerksomhet. I 2015 ble Ørnes sykehjem fremhevet som et godt eksempel av Forbrukerrådet, som laget film og rapport fra sykehjemmet om dette.

Les om Ørnes sykehjem i rapporten til Forbrukerrrådet.

Filmen og rapporten fra Forbrukerrådet, informasjon fra kjøkkenet og retningslinjer for matomsorgen ved Ørnes sykehjem finner du i menyen til venstre.


Kontaktinformasjon

Navn
Kirsti Strømhaug
Stilling
Kjøkkensjef
Besøksadr.
Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes
Postadr.
Chr. Tidemanns vei 20, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Ørnes sykehjem har ikke bestemte besøkstider.

Administrasjon omsorg nord har åpningstid mandag - fredag kl 10.00 - 14.00.