Spillemidler 2017

Nærmiljøanlegg Reipå

Søknadsfrist for spillemidler er satt til 1. november 2017.


SPILLEMIDLER 2017

Søknad om støtte av spillemidlenes overskudd for 2017 til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg må innsendes innen 1. november 2017.  
Søknadene innsendes via www.idrettsanlegg.no .  Selv om det er søkt tidligere, må søknaden fremmes på nytt hvert år inntil spillemidler tildeles.

På grunn av omlegging til nytt søknadssystem er det viktig å notere seg dette:
- søknadsskjemaet åpner 1. oktober
- alle søkere må være registrert i Enhetsregisteret
- alle søkere, både gjentagende/fornyende og nye, må være forberedt på å fylle ut nytt interaktivt kostnadsoverslag (som erstatter det gamle excel-skjemaet).
- Det vil være mulig å gjenbruke referansenummer fra gammelt søknadsskjema.

For nye søknader må det også fremmes egen søknad om idrettsfunksjonell godkjenning. Disse søknadene m/vedlegg må innsendes innen 15. september 2017 
til Meløy kommune, kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Tildeling av midler skjer i 2018.


Nærmere informasjon  fås ved henvendelse til
fagleder kultur Grete H. Stenerse tlf. 75 71 00 00


Kontaktinformasjon

Navn
Grete H. Stenersen
Stilling
Fagleder kultur
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Nyttige lenker

Åpningstider

Åpningstider
DagKlokkeslett
Mandag-Fredag 08.00 - 15.30