KRAFTjubileet

"- for Meløy e meisla i Vannmannens tegn"

Takket være naturens eget evige hjul - vannets kretsløp - er Meløy rikelig forsynt med rent og fornybart vann. Denne evighetsmaskinen etterfyller små og store vannkraftmagasiner, gratis og franko.

For 100 år siden lærte meløyfjæringene seg noe om ny energi: elektrisitet.
Denne energien baerte seg på naturens sanne overflod av vann. De første spadetak for en storstilt kraftutbygging i Meløy ble tatt i 1912. Fossefall ble temmet, vatn i fjellene ble demmet opp, tunneler sprengt og rørgater bygget. Åtte år senere satte man turbinenen i Glomfjord Kraftverk i sving, og elektrisiteten ble hjørnesteinen for industrireisingen i Glomfjord.
Samtidig ble Meløy forandret fra fisker- og jordbrukskommune til anleggs- og industrikommune. Alt dette fordi noen hadde sett monn i Fykanfossens enorme vannmengder innerst i Glomfjorden. Og fossekraften - "Det hvite kull" - skulle for ettertiden prege Meløy sterkt.

Det er denne starten på kraftutbyggingen vi feiret i 2012


Kontaktinformasjon

Navn
Grete H. Stenersen
Stilling
Fagleder kultur
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Nyttige lenker

Åpningstider

Åpningstider
DagKlokkeslett
Mandag-Fredag 08.00 - 15.30