Kulturminner i Meløy

Kraftstasjon på Fykan. Kraftstasjon på Fykan. Foto/copyright: Stefan Kersting

Kulturminner i Meløy

Meløy kommune er rik på kulturminner. Det finnes spor etter bosetning i kommunen så langt tilbake som i Steinalderen, for 10 000 år siden. De mest kjente kulturminnene er nok de mange helleristningene og alle gravfunnene i Øysundområdet, men vi har mange andre små og store kulturminner rundt omkring. Sommeren 2002 ble en del kulturminner på Meløya skiltet (Meløy kirke, Meløygården, Meløysjøen, Sjyskaret, Risvika). Våren 2004 kom det skilt på Ørnes gamle handelsted, på Dyrneset, Nedre Valla, og ved den nybygde gammen ved Lille Storglomvatn.


Kontaktinformasjon

Navn
Grete H. Stenersen
Stilling
Fagleder kultur
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Åpningstider
DagKlokkeslett
Mandag-Fredag 08.00 - 15.30