Priser 2017

Egenbetaling kulturskolen pr.skoleår
DisiplinPris
Elevkontingent kulturskolen Kr. 2575,-
Elevkontingent kulturskolen tegning/form/farge, scenekamp og teater Kr. 2050,-
Aspirantopplæring korps per halvår/time * Kr. 5325,-
Instrumentleie (gitar/keyboard) Kr. 613,-
Instrumentleie (trommesett) Kr. 940,-
Materiellavgift tegning/form/farge Kr. 615,-
Materiellavgift musikk I følge utlegg
Elevkontingent voksne kr. 5850,-
  • Prisene er vedtatt i kommunestyret og gjelder for kalenderåret 2017.
  • * Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet følges. Dette er prisen korpsene betaler for en gruppetime opplæring, og har ingenting med foreldrebetaling å gjøre.
  • Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2,3 osv.
  • Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
  • Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Den blir fakturert sammen med kontingenten.
  • Faktureres i to omganger, oktober og mars. Se reglement for oppsigelse i forhold til betaling.


Kontaktinformasjon

Navn
Ørjan Vatneberg
Stilling
Fagleder
Besøksadr.
Spildervika 10
Postadr.
Gammelveien 5
Telefon
75 71 08 70 / 95 36 69 35

Kontortider

 Klokkeslett
Mandag  0800 - 1530
Tirsdag  0800 - 1130
Onsdag  1030 - 1300
Torsdag  0800 - 1300
Fredag  0800 - 1400