Reglement

 • Søknadsfristen er 1.mai.

 • Når en elev er tatt opp hos oss er denne elev hos oss inntil plassen blir sagt opp, evt. til og med det året eleven fyller 18 år. Det er altså ikke nødvendig å søke på nytt for hvert år, slik som tidligere.

 • Hvis en elev ønsker å bytte instrument/disiplin sendes en ny søknad, men kun med de disipliner det ønskes byttet til. Dersom vi ikke har mulighet til å oppfylle ønsket om bytte har eleven sin opprinnelige plass.Ved bytte av disiplin som krever lærerbytte stiller elevene på lik linje med alle andre søkere.

 • Det kan kun søkes ved å bruke kommunens online søknadsskjema, eller ved å ringe eller sende mail for å få tilsendt en papirversjon.  

 • Underskrevet søknad er gjeldende inntil den blir sagt opp. Kulturskolen kan si opp plassen ved gjentatt fravær uten at det er gitt beskjed. 

 • Oppsigelse kan kun skje via kommunens hjemmeside. Dere finner skjemaet på kulturskolens side. Det kan ikke sies opp via mail. Oppsigelse må skje innen 1.mai for påfølgende høstsemester og 1.november for vårsemesteret. Ved oppsigelse etter dette vil elevene bli fakturert for påfølgende semester.

 • Undervisningen følger vanlig skolerute.

 • Nye elever får en 3 ukers prøvetid der de kan bestemme seg om de vil gå videre eller ikke.Det må søkes før eleven får starte. Sies ikke plassen opp via skjema på kulturskolens side i løpet av disse tre ukene, må kontingenten for resten av semesteret betales. Dersom særskilte forhold ligger til grunn for at eleven slutter, kan det sendes skriftlig søknad om å slippe dette kravet.

 • Tilbudene er gitt med forbehold om lærerkrefter og stor nok søknadsmasse.

 • Det er viktig at søknadsskjemaet er fullstending utfylt, husk et mobilnummer som vi kan sende melding til ved eventuelle endringer på kort varsel som f.eks. sykdom hos lærere.

 • Ikke skriv på en mailadresse dersom dere ikke ønsker å få informasjon pr.mail.

 • Faktura sendes til foresatte dersom ikke annet bemerkes. Evt. andre fakturaadresser skrives i merknadsfelt i søknadsskjemaet. Mislighold av betalingsfrister vil medføre oppsigelse av elevplass.

 


Kontaktinformasjon

Navn
Ørjan Vatneberg
Stilling
Fagleder
Besøksadr.
Spildervika 10
Postadr.
Gammelveien 5
Telefon
75 71 08 70 / 95 36 69 35

Kontortider

 Klokkeslett
Mandag  0800 - 1530
Tirsdag  0800 - 1130
Onsdag  1030 - 1300
Torsdag  0800 - 1300
Fredag  0800 - 1400