Plan og kommunalteknikk

Plan og kommunalteknikk

Beliggenhet

 • Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
 • Neverdal driftssentral: Strandveien 28, 8149 Neverdal

Ansvarsområder

Plan og kommunalteknikk ivaretar følgende funksjoner:

 • Samfunns- og arealplanlegging  
 • Byggesak, fradeling og oppmåling
 • Tomteforsyning og grunnerverv
 • Byggeprosjekter
 • Jord- og skogbruk
 • Naturforvaltning og motorferdsel i utmark
 • Vei, vann og avløp
 • Havner og kaier
 • Renovasjon
 • Forurensning


Nyheter Plan og kommunalteknikk

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30