Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan for Meløy kommune ble vedtatt av kommunestyret 9. desember 2010

Last ned plandokumentet som pdf-fil:

Kommunestyret i Meløy vedtok i møtet den 9. desember en energi- og klimaplan for perioden 2011-2014.

Energi- og klimaplanen har fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunens handlingsrom og særlig innenfor kommunal virksomhet.

Plandokumentet har følgende innhold:

 • Bakgrunn for planarbeidet
 • Lokale virkninger av klimaendringene
 • Klimamål for Meløy
 • Lokale klimatiltak innenfor fire temaområder:
  1. Klimasårbarhet og klimatilpasning
  2. Kommunalt energiforbruk
  3. Kommunalt utslipp av klimagasser
  4. Holdningsskapende arbeid

Til planen hører et vedleggshefte med en del fakta om Meløy kommune og status for lokal energibruk og utslipp av klimagasser.

Energi- og klimaplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28. juni - 20. august 2010. Kommunen fikk fire høringsuttalelser til planen.


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30