Kommunalteknikk

Gravemaskin i arbeid. Gravemaskin i arbeid. Foto: Paul Erik Herstad.

Beliggenhet

Administrasjon: Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.
Neverdal driftssentral: Strandveien 28, 8149 Neverdal

Ansvarsområder

Kommunalteknikk har ansvar for de kommunale anlegg og myndighetsområder innen

  • Vannforsyning
  • Avløpshåndtering
  • Veier
  • Havner og kaier
  • Renovasjon for husholdninger og næringsvirksomheter ivaretas av Interkommunalt renovasjonsselskap i Salten, IRIS
  • Meløy brannvesen ble fra 1.1.2013 innlemmet i det interkommunale selskapet Salten Brann IKS. Feier er fortsatt lokalisert på rådhuset, Ørnes. Lokale brannstasjoner er opprettholdt, der deltidsmannskapene har sitt oppmøtested som før.

Vakttelefon drift

For melding eller spørsmål om driftsproblemer for vann, avløp eller veier. Gjelder også utenom ordinær arbeidstid ved akutte hendelser som ikke kan vente:

Vakttelefon nr.  977 61 920 eller 905 13 266.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30