Brøyting av private veier

Brøyting. Foto: Eva Merethe Bergli. Brøyting. Foto: Eva Merethe Bergli.

Ordningen med tilbud om brøyting av private veier opphører.

I kommunestyrets møte den 12.12.2013, sak 107/13 ble det vedtatt at ordningen med brøyting av private veier opphører, fra våren 2014.

Dette innebærer at de som har søkt om kommunal brøyting av privat vei i 2014, vil få det brøytet ut våren 2014. Ordningen opphører deretter.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30