På farta - for dere!

Kommunalteknikk har for tiden 15 årsverk i drift. Stillingene er leder, ingeniører, saksbehandler, driftsingeniør/arbeidsleder og 10 årsverk driftspersonell i uteseksjonen. Hovedkontoret er i rådhuset på Ørnes. Uteseksjonen har personell stasjonert ved Neverdal og Halsa. Neverdal er driftssentral, se egen presentasjon.

Vi driver det meste i egen regi og utførelse, men kjøper også en god del tjenester. De fleste brøyteroder er satt ut på kontrakt til entreprenører, og det leies inn maskiner til gravearbeid, transport osv. gjennom hele året. Slamtømming kjøpes også.

Egen maskinpark består av veihøvel, hjullaster, traktorer og flere biler.

Det er etablert vaktordning gjennom hele året, med to personer på vakt om vinteren (inkl. brøytevakt) og en om sommeren. 

Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30